Suunnittelun ja valvonnan pääasialliset kohteet

- Porrashuoneet
- Julkisivut
- Ikkunat
- Parvekkeet
- vesikatot

Palvelut

- Suunnitelmat
- Tarjouspyyntöasiakirjat
- Kilpailuttaminen
- Asiantuntijatehtävät
- Urakkasopimukset
- Valvonta
- Vastaanottotarkastukset
- Takuutarkastukset
- Työturvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Pääasiallisia toimeksiantajia ovat asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöjen omistajat.

:: Kari Ruhanen :: KJR-Ruhanen Oy :: Eskolantie 1 00720 Helsinki :: 040 512 0825 :: etunimi.sukunimi@kjr-ruhanen.fi ::